วุ้นเส้นสด ตรา ต้นน้ำ ขนาด 500 g.

วุ้นเส้นแห้ง ตรา ต้นน้ำ ขนาด 70 g.

วุ้นเส้นแห้ง ตรา ต้นน้ำ ขนาด 35 g.

วุ้นเส้นสด ตรา ต้นน้ำ ขนาด 10X500 g.

วุ้นเส้นสด ตรา ต้นน้ำ ขนาด (1x3x10) 500 g.

วุ้นเส้นแห้ง ตรา ต้นน้ำ ขนาด 10x35 g.

วุ้นเส้นแห้ง ตรา ต้นน้ำ ขนาด 10x70 g.

วุ้นเส้นแห้ง ตรา ต้นน้ำ ขนาด (1x12x10) 70 g.

วุ้นเส้นแห้ง ตรา ต้นน้ำ ขนาด (1x25x10) 35 g.