เครื่องดื่มรสนม กลิ่นสตรอเบอร์รี่ ตรา ยังฟัน (Youngfun) ขนาด 4x180ml.

เครื่องดื่มรสนม กลิ่นบลูเบอร์รี่ ตรา ยังฟัน (Youngfun) ขนาด 4x180ml.