นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า

นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า

กรณีบริษัทฯ จัดส่งสินค้าผิดจากรายละเอียดยืนยันการสั่งซื้อสินค้าครั้งล่าสุด หรือกรณีสินค้าแตกหัก/สูญหายจากการขนส่ง บริษัทฯ ยินดีจะรับผิดชอบในการเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าใหม่ให้กับลูกค้าใหม่ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่สินค้าถูกส่งมาที่บริษัทฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด)

 

วิธีการเปลี่ยน/คืนสินค้า

สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ ดังนี้

แจ้งปัญหาสินค้า หากท่านพบปัญหาหลังจากรับสินค้า และประสงค์จะเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้า Call Center โทร. 02-6223838 ,อีเมล retail@ampolfood.com เพื่อแจ้งปัญหากับเจ้าหน้าที่ และรอรับการยืนยัน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันความต้องการในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ก่อนที่ท่านจะดำเนินการส่งคืนสินค้าต่อไป