อย่าประมาทกับ “ความดันโลหิตสูง” เพราะทำให้เกิดได้หลายโรค

“ความดันโลหิตสูง” เป็นโรคหรือไม่ อันตราย หรือส่งผลให้เกิดโรคร้ายได้แค่ไหน คนชอบกินต้องรู้ไว้ เพราะกินเกินเบอร์ เกินพอดีเมื่อไหร่  “ความดันโลหิตสูง” อาจทำให้อันตรายถึงชีวิต

 

“ความดันโลหิต” (High Blood Pressure) คือ แรงผลักดันให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย หากความดันผิดปกติไม่ว่าจะสูงหรือต่ำ จึงส่งผลกับทุกส่วนของร่างกาย ซึ่งความดันโลหิตของคนเราไม่เท่ากัน และไม่จำเป็นต้องคงที่ตลอดเวลา อิริยาบถ ความเครียด การพักผ่อน สภาพภูมิอากาศก็มีผล แนะนำให้จำค่าปกติความดันโลหิตของคนไว้เป็นเกณฑ์เพื่อสังเกตตัวเอง คือ 120/80 มิลิเมตรปรอท แต่ไม่ควรเกิน 140/90 หากสูงกว่านี้แสดงว่าคุณเป็นโรคความดันโลหิตสูง แต่ใครที่ปกติก็อย่าชะล่าใจไป เพื่อความไม่ประมาทแนะนำให้วัดความดันโลหิตทุก 2 ปี

 

ความดันโลหิตสูง สาเหตุของ โรคหัวใจ โรคไต โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคอัมพาต

 

มีอาการอย่างไร?  “ความดันโลหิตสูง” ไม่มีลักษณะอาการเฉพาะเจาะจง แต่จะมาพร้อมกับโรคไปเลย เช่น มาพร้อมโรคหัวใจวาย กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ไตวาย ตามัว เป็นต้น “ความดันโลหิตสูง” อันตรายหากไม่รักษา และดูแลปรับพฤติกรรม เพราะอาจพาไปสู่โรคแทรกซ้อนมากมาย เช่น โรคหลอดเลือดในสมองตีบ/แตก โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน หัวใจล้มเหลว ไตวาย โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบ โรคจอประสาทตาเสื่อม

 

สาเหตุของ “ความดันโลหิตสูง” นั้น เกิดได้มากมาย ทั้งจากอายุที่เพิ่มขึ้น ส่วยใหญ่ผู้ชายมักพบที่ช่วงอายุ 45 ปี ผู้หญิง 65 ปีขึ้นไป ซึ่งภาวะความดันโลหิตสูงสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ นอกจากนี้ความดันโลหิตสูงจากยังเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต และ การกินดื่มสูบบุหรี่อีกด้วย

 

ผู้ที่มีปัญหาเรื่องอ้วนลงพุง จะเกิดภาวะหลอดเลือดตีบแคบและทำให้ค่าความดันโลหิตสูงขึ้น และยิ่งหากไม่ออกกำลังกาย ไม่ดูแลรักษาสุขภาพจนกลายโรคเบาหวาน อัตราการเต้นของหัวใจก็จะสูง หัวใจต้องทำงานหนักขึ้น ความดันโลหิตก็มีโอกาสสูงขึ้นได้อีก

 

สำหรับผู้ที่สูบบุหรี่ สารเคมีในบุหรี่จะไปทำลายผนังหลอดเลือดแดงได้ ซึ่งทำให้หลอดเลือดเสื่อมและตีบแคบลง เป็นสาเหตุให้ความดันโลหิตสูงขึ้น การดื่มแอลกอฮอล์และความเครียด รวมถึงโรคเรื้อรังก็มีส่วนด้วยเช่นกัน

 

การกิน เป็นอีกสาเหตุสำคัญ ที่เพิ่มความเสี่ยงให้เกิดความดันโลหิตสูงได้ ได้แก่..

  • วิตามินดี การรับประทานอาหารที่มีวิตามินดีน้อยไปอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง
  • อาหารที่มีเกลือโซเดียมสูง ทำให้ร่างกายดูดซึมน้ำเข้าไปมากและเกิดภาวะความดันโลหิตสูงชั่วคราว
  • อาหารที่มีโพแทสเซียมน้อยเกินไป ทำให้ไม่สามารถรักษาระดับของโซเดียมในเซลล์ได้ ทำให้เกิดภาวะโซเดียมเกินในเลือด

 

การกินเรื่องใหญ่ ถ้าไม่ไม่อยากให้ ความดันโลหิตสูง เป็นอุปสรรคการกิน เลือกเครื่องปรุงรสที่ลดปริมาณเกลือโซเดียมและน้ำตาล สาเหตุของความดันสูง ดีต่อสุขภาพ ไม่เพิ่มโรค และยังอร่อยได้เหมือนเดิม เลือกเครื่องปรุง GoodLife >> คลิก <<

Related News